Ronald van Rijswijk RA

Ronald van Rijswijk (1970) is directeur van de Audit Dienst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. De Audit Dienst SVB voert zowel certificerende audits uit (op het gebied van financial audits en IT-audits) als operational audits. Tot 2009 was hij als senior manager werkzaam bij Deloitte Accountants in de openbare controlepraktijk.

Functie Bestuurslid
Benoemd door / afgevaardigd uit Afgevaardigde vanuit het ledengroepbestuur intern en overheidsaccountants
Einde zittingstermijn 2020
Strategisch aandachtsgebied Lerend beroep