Jan Wietsma AA

Jan Wietsma (1962) is directielid bij MKB-kredietcoach. Vanaf 1999 is hij als adviseur betrokken bij vraagstukken van accountantskantoren op het terrein van visieontwikkeling en strategievorming.
In 2013 werd hij lid van het ledengroepbestuur van de Accountants in Business. Daarnaast was hij in 2015 lid van de werkgroep die het 53-puntenplan vertaald heeft naar de praktijk voor de niet-OOB-kantoren.

Als bestuurslid van stichting BopInc zet Jan Wietsma zich in voor het stimuleren van innovatie in de zogenaamde ‘Base of the Pyramid’ (BoP) in ontwikkelingslanden. 

Functie Bestuurslid
Benoemd door / afgevaardigd uit Benoemd door de Ledenvergadering
Einde zittingstermijn 2021

Strategisch aandachtsgebied

Vernieuwende kracht