Erik van der Haar RA

Erik van der Haar is partner bij HLB Van Daal te Waalwijk.

Functie Bestuurslid
Benoemd door / afgevaardigd uit afgevaardigd vanuit het ledengroepbestuur openbaar accountants
Einde zittingstermijn 2020
Strategisch aandachtsgebied Onomstreden kwaliteit