Afdelingen en kringen

De NBA is in Nederland geografisch opgedeeld in een aantal regio's: de afdelingen. Binnen sommige afdelingen bestaan subafdelingen: de kringen. Het doel van de afdelingen en kringen is onder meer het versterken van de band tussen de leden en het bevorderen en in stand houden van de onderlinge gedachtewisseling.

Leden die wonen in het gebied van een afdeling of kring, ontvangen vier tot zes keer per jaar een uitnodiging voor een afdelings- en/of kringvergadering. Deze bijeenkomsten kunnen (in het kader van de Nadere Voorschriften voor Permanente Educatie) worden aangemerkt als een ledenbijeenkomst met een vaktechnisch karakter. Het bijwonen van een dergelijke bijeenkomst kan doorgaans worden aangemerkt als permanente educatie.

U kunt zich aanmelden voor de afdelings- en kringvergaderingen via MijnNBA.nl. Heeft u vragen over de (vergaderingen van) afdelingen en kringen? Neem dan contact op met Boukje Jansen, 020 301 02 70 of b.jansen@nba.nl.

Hier een overzicht van alle afdelingen en kringen:

Samenstelling bestuur afdeling Zuid

 • Annique van der Ha AA (voorzitter)
 • Marjolein Kloezeman RA (secretaris)
 • Hans Rijkse AA (penningmeester)

Samenstelling bestuur afdeling Zuid-Holland

 • Mario van Buijtene RA (voorzitter)
 • Michiel Peeperkorn RA (secretaris)

Samenstelling bestuur afdeling Noord-Holland

 • mr. Arie de Graaf AA (voorzitter)
 • drs. Marcel Fortuin RA (penningmeester)
 • Paul Backes AA (lid)

Samenstelling bestuur afdeling Noord

 • drs. Jantina Nicolai-Dijkstra (RA) (secretaris)
 • Evelien Hoogenberg AA (lid)
 • Josco Huizing AA

Samenstelling bestuur afdeling Oost

 • Theo Kaspers AA (secretaris)
 • Engbert van 't Hul AA (penningmeester)
 • Sibert van Gaal AA (lid)
 • Joan Vos RA (lid)

Samenstelling bestuur afdeling Centrum

 • Leon Zoetekouw AA (voorzitter)
 • Gert-Jan Struik (secretaris)
 • Jan Westerink AA MA CFE (penningmeester)
 • Piet Jan Keijmel RA (lid) 
 • Aloysia Dominguez Dominguez AA (lid)

Samenstelling bestuur kring Friesland

 • Warner Veltman (voorzitter) 
 • Henk de Jager AA (secretaris)
 • Watze Tigchelaar AA (penningmeester)

Samenstelling bestuur kring Zeeland/West-Brabant

 • Vacature(voorzitter)
 • Jeroen Verstegen RA (secretaris)

Samenstelling bestuur kring Limburg

 • Marjo Homminga AA (secretaris)