Afdelingen en kringen

De NBA is in Nederland geografisch opgedeeld in een aantal regio's: de afdelingen. Binnen sommige afdelingen bestaan subafdelingen: de kringen. Het doel van de afdelingen en kringen is onder meer het versterken van de band tussen de leden en het bevorderen en in stand houden van de onderlinge gedachtewisseling.

Leden die wonen in het gebied van een afdeling of kring, ontvangen vier tot zes keer per jaar een uitnodiging voor een afdelings- en/of kringvergadering. Deze bijeenkomsten kunnen (in het kader van de Nadere Voorschriften voor Permanente Educatie) worden aangemerkt als een ledenbijeenkomst met een vaktechnisch karakter. Het bijwonen van een dergelijke bijeenkomst kan doorgaans worden aangemerkt als permanente educatie.

U kunt zich aanmelden voor de afdelings- en kringvergaderingen via MijnNBA.nl. Heeft u vragen over de (vergaderingen van) afdelingen en kringen? Neem dan contact op met Boukje Jansen, 020 301 02 70 of b.jansen@nba.nl.

Themagroepen; mooie gelegenheid om over de inhoud van het vak te sparren

Hoe vaak spart u echt met collega’s over het vak, over dat ene ingewikkelde waarderingsvraagstuk, de toepassing van de regelgeving, de wijze van toetsen of juist de impact van digitale ontwikkelingen? In de afdeling Oost merkten ze dat er op de afdelingsvergaderingen eigenlijk weinig gelegenheid was om echt de diepte in te gaan en vraagstukken te doorgronden.

Deze behoefte aan verdieping en verbinding legde de grondslag voor de themagroepen. Dat zijn groepen bestaande uit ongeveer 10 accountants, die verdeeld over een aantal bijeenkomsten ervaringen uitwisselen over een vak-  of beroepsgericht thema.

Meer informatie en aanmelden

Hier een overzicht van alle afdelingen en kringen:

Samenstelling bestuur afdeling Zuid

 • mw. A.J.A.M. (Annique) van der Ha AA (voorzitter)
 • J.E. (Jean-Paul) van Velzen RA (secretaris)
 • H.D. (Hans) Rijkse AA (penningmeester)

Samenstelling bestuur afdeling Zuid-Holland

 • D.J.M. (Mario) van Buijtene RA (voorzitter)
 • M.J.C.M. (Michiel) Peeperkorn RA (secretaris)

Samenstelling bestuur afdeling Noord-Holland

 • mr. A. (Arie) de Graaf AA (voorzitter)
 • drs. M.J. (Marcel) Fortuin RA (penningmeester)
 • H. (Henk) J. Kempers RA (lid)
 • P.G.M.T. (Paul) Backes AA (lid)

Samenstelling bestuur afdeling Noord

 • M.J. (Marcel) Brust AA (voorzitter)
 • mw. drs. J. (Jantina) Nicolai-Dijkstra (RA) (secretaris)
 • mw. E.H.M. (Evelien) Hoogenberg AA (lid)
 • J.C. (Josco) Huizing AA

Samenstelling bestuur afdeling Oost

 • De voorzitter van afdeling Oost (G. van As- van de Lagemaat) is afgetreden. Het is nog niet bekend wie de nieuwe voorzitter gaat worden.
 • T.W.M. (Theo) Kaspers AA (secretaris)
 • E.A. (Engbert) van 't Hul AA (penningmeester)
 • S.B.M. (Sibert) van Gaal AA (lid)
 • Mw. J.H.A.C. (Joan) Vos RA (lid)

Samenstelling bestuur afdeling Centrum

 • L.C.W. (Leon) Zoetekouw AA (voorzitter)
 • Vacature (secretaris)
 • J. (Jan) Westerink AA MA CFE (penningmeester)
 • P.J. (Piet Jan) Keijmel RA (lid) 
 • A. (Ali) Uluer AA (lid)

Samenstelling bestuur kring Friesland

 • W. (Warner) Veltman (voorzitter) 
 • H.J. (Henk) de Jager AA (secretaris)
 • W.F. (Watze) Tigchelaar AA (penningmeester)

Samenstelling bestuur kring Zeeland/West-Brabant

 • M.F. (Maurice) Buijs RA (voorzitter)
 • J.J.M. (Jeroen) Verstegen RA (secretaris)

Samenstelling bestuur kring Limburg

 • mw. A.M.H. (Marjo) Homminga AA (secretaris)