Afdelingen en kringen

De NBA is in Nederland geografisch opgedeeld in een aantal regio's: de afdelingen. Binnen sommige afdelingen bestaan subafdelingen: de kringen. Het doel van de afdelingen en kringen is onder meer het versterken van de band tussen de leden en het bevorderen en in stand houden van de onderlinge gedachtewisseling.

Leden die wonen in het gebied van een afdeling of kring, ontvangen vier tot zes keer per jaar een uitnodiging voor een afdelings- en/of kringvergadering. Deze bijeenkomsten kunnen (in het kader van de Nadere Voorschriften voor Permanente Educatie) worden aangemerkt als een ledenbijeenkomst met een vaktechnisch karakter. Het bijwonen van een dergelijke bijeenkomst kan doorgaans worden aangemerkt als permanente educatie.

U kunt zich aanmelden voor de afdelings- en kringvergaderingen via MijnNBA.nl. Heeft u vragen over de (vergaderingen van) afdelingen en kringen? Neem dan contact op met Boukje Jansen, 020 301 02 70 of b.jansen@nba.nl.

Hier een overzicht van alle afdelingen en kringen:

Samenstelling bestuur afdeling Zuid

 • mw. A.J.A.M. (Annique) van der Ha AA (voorzitter)
 • J.E. (Jean-Paul) van Velzen RA (secretaris)
 • H.D. (Hans) Rijkse AA (penningmeester)

Samenstelling bestuur afdeling Zuid-Holland

 • D.J.M. (Mario) van Buijtene RA (voorzitter)
 • M.J.C.M. (Michiel) Peeperkorn RA (secretaris)

Samenstelling bestuur afdeling Noord-Holland

 • mr. A. (Arie) de Graaf AA (voorzitter)
 • drs. M.J. (Marcel) Fortuin RA (penningmeester)
 • H. (Henk) J. Kempers RA (lid)
 • P.G.M.T. (Paul) Backes AA (lid)

Samenstelling bestuur afdeling Noord

 • mw. drs. J. (Jantina) Nicolai-Dijkstra (RA) (secretaris)
 • mw. E.H.M. (Evelien) Hoogenberg AA (lid)
 • J.C. (Josco) Huizing AA

Samenstelling bestuur afdeling Oost

 • De voorzitter van afdeling Oost (G. van As- van de Lagemaat) is afgetreden. Het is nog niet bekend wie de nieuwe voorzitter gaat worden.
 • T.W.M. (Theo) Kaspers AA (secretaris)
 • E.A. (Engbert) van 't Hul AA (penningmeester)
 • S.B.M. (Sibert) van Gaal AA (lid)
 • Mw. J.H.A.C. (Joan) Vos RA (lid)

Samenstelling bestuur afdeling Centrum

 • L.C.W. (Leon) Zoetekouw AA (voorzitter)
 • G. (Gert-Jan) Struik (secretaris)
 • J. (Jan) Westerink AA MA CFE (penningmeester)
 • P.J. (Piet Jan) Keijmel RA (lid) 
 • A. (Ali) Uluer AA (lid)

Samenstelling bestuur kring Friesland

 • W. (Warner) Veltman (voorzitter) 
 • H.J. (Henk) de Jager AA (secretaris)
 • W.F. (Watze) Tigchelaar AA (penningmeester)

Samenstelling bestuur kring Zeeland/West-Brabant

 • Vacature(voorzitter)
 • J.J.M. (Jeroen) Verstegen RA (secretaris)

Samenstelling bestuur kring Limburg

 • mw. A.M.H. (Marjo) Homminga AA (secretaris)