Theoretische opleiding AA

De theoretische opleiding tot AA wordt verzorgd door meerdere hbo-scholen en door enkele particuliere opleidingsinstituten. Het theoretische deel van de opleiding omvat twee fasen: een bacheloropleiding (voltijds 4 jaar) en een postbacheloropleiding (alleen deeltijd, ca. 2 jaar). De postinitiële opleiding kun je gelijk met de driejarige praktijkopleiding van de NBA volgen.  

De accountantsopleidingen zijn onlangs vernieuwd. De postintiële opleiding tot AA is nu nog meer gericht op de in het MKB werkzame accountant als adviseur van de MKB-ondernemer.  

Theorie en praktijk

De opleiding tot AA bestaat uit een theoretische opleiding (twee fasen) en een driejarige praktijkopleiding. De theoretische opleiding omvat  een hbo-bachelorfase en een post-bachelorfase: de postinitiële opleiding Accountancy-MKB).

De praktijkopleiding (van de NBA) kun je gelijktijdig met de postinitiële theoretische opleiding volgen. De beste aansluiting op de postintiële fase geeft de bacheloropleiding Accountancy (hbo-BSc).

Alle accountantsopleidingen (AA en RA) kennen een brede, gemeenschappelijke theoretische basis. De (meeste) eindtermen voor deze basis zijn opgenomen in de bachelor- en de masteropleidingen in accountancy.  Na de basis zijn er twee oriëntaties voor de vervolgstudie: Assurance en Accountancy. De keuze voor een van deze oriëntaties maak je in de loop van de studie, na de bachelor (hbo) of master (wo).

Twee afstudeerrichtingen

Sinds januari 2016 zijn er nieuwe eindtermen voor de accountantsopleidingen. De nieuwe eindtermen maken onderscheid tussen accountants die worden opgeleid voor de jaarrekeningcontrole en accountants die worden opgeleid voor andere werkzaamheden op het gebied van de accountancy.

De oriëntatie 'Assurance', leidt op voor de assurance-functie in de ruimste zin van het woord, waaronder ook de (wettelijke) controle van jaarrekeningen. Voor deze oriëntatie geldt dat je ook een masteropleiding (wo of hbo) moet hebben afgerond.

De oriëntatie 'Accountancy-MKB' is voor accountants die adviserende werkzaamheden verrichten voor MKB-ondernemers. Deze variant is gericht op de bedrijfsvoering en daarmee samenhangende advieswerkzaamheden.

De oriëntatie Accountancy-MKB richt zich op het adviseren voor de MKB-ondernemers. Er wordt aandacht besteed aan het vakgebied audit & assurance. Deze oriëntatie is specifiek gericht op andere assurance-opdrachten, zoals beoordelingsopdrachten en bijvoorbeeld inleenverklaringen en subsidieverklaringen.

Op dit moment bieden de bekostigde hbo-instellingen alleen de oriëntatie Accountancy-MKB aan. 

Als je na de hbo-bacheloropleiding voor de oriëntatie assurance wilt kiezen, kun je bij een private hbo-instelling deze variant volgen. Je kunt ook doorstuderen aan de universiteit en volg je eerst een premasterprogramma. De universiteiten bieden op dit moment alleen de oriëntatie Assurance aan. Wil je meer informatie over de oriëntatie Assurance neem dan contact op met één van de universiteiten.