Theoretische opleiding AA

De opleiding tot Accountant-Administratieconsulent (AA), bestaat uit een theorieopleiding en een praktijkopleiding. De theorieopleiding bestaat uit twee fases: een hbo-bachelor- en postbachelorfase.

Hbo-postbachelor AA

Met een bachelordiploma kun je aansluitend de hbo-postbacheloropleiding AA volgen. De hbo-postbachelor AA opleiding is een deeltijdopleiding van nominaal 1 - 3 jaar, afhankelijk van het genoten voortraject. Meer informatie over de Hbo-postbachelor AA » 

Hbo-bachelor Accountancy opleiding (bachelor AC)

De hbo-bachelor of science Accountancy opleiding (kortweg hbo-bachelor AC) kun je in voltijd, deeltijd of duale vorm volgen. De voltijdopleiding duurt nominaal minimaal vier jaar. Meer informatie over de Hbo-bachelor AC »

Competentiegericht onderwijs

Binnen het competentiegericht onderwijs wordt een student beoordeeld op zijn/haar vakkennis, vakbekwaamheid, gedragsrepertoire en reflectief vermogen. Een competentie wordt dus gevormd door kennis, vaardigheden en houdingen. Een competentie is meetbaar en toetsbaar en kan worden verbeterd door middel van training en ontwikkeling. Projectonderwijs is in het competentiegericht onderwijs een veelgebruikte vorm. In wisselende groepen werk je als student samen met anderen aan een actueel thema.

Nieuwe eindtermen accountants­opleidingen

Opzet

Sinds januari 2016 zijn nieuwe eindtermen voor de accountantsopleidingen vastgesteld. De implementatie van de nieuwe eindtermen in de studieprogramma’s is in volle gang.

Je kunt kiezen (in de loop van de studie) uit twee verschillende opleidingsoriëntaties na afronding van de bacheloropleiding (hbo) of de masteropleiding (wo):

  1. de oriëntatie ‘Assurance’, die opleidt voor de assurance-functie in de ruimste zin van het woord, waaronder ook de (wettelijke) controle van jaarrekeningen;
  2. de oriëntatie ‘Accountancy’, met twee varianten:    
    • Accountancy-MKB: gericht op accountants die adviserende werkzaamheden verrichten voor het MKB; en
    • Accountancy-Finance: gericht op accountants die in een financiële functie werken. 

Elke opleiding tot AA of RA bevat gemeenschappelijke eindtermen die voor elke toekomstige accountant relevant zijn. Deze worden aangevuld met een aantal meer specifiek op de toekomstige beroepspraktijk gerichte eindtermen voor de oriëntaties.

Hoewel de oriëntatie Accountancy niet specifiek op de jaarrekeningcontrole is gericht, zal ook in deze opleiding aandacht worden besteed aan assurance. Elke accountantsopleiding bevat in de toekomst dus ook eindtermen voor dit kernvakgebied. In de Accountancy oriëntatie echter in mindere mate, en meer specifiek gericht op andere assurance-opdrachten, zoals beoordelingsopdrachten en  bijvoorbeeld inleenverklaringen en subsidieverklaringen. Dit sluit goed aan op de adviserende rol van de MKB-accountant. 

De drie afstudeerrichtingen zijn in beginsel mogelijk voor zowel de AA- als de RA-opleiding, waarbij voor de assurance-opleiding een mastereis zal gelden (dus ook binnen het hbo). Het theoretisch deel van de AA-opleiding kan bij hogescholen worden gevolgd, het theoretisch deel van de RA-opleiding bij de universiteiten.

Aanbod

Theoretische opleidingen

De universiteiten (RA) bieden in ieder geval de Assurance oriëntatie aan. Of de universiteiten op korte termijn ook de Accountancy oriëntatie aanbieden (met daaronder de varianten Finance en MKB) is vooralsnog niet bekend.  De hogescholen (AA) zullen binnen het bekostigde bestel vooralsnog alleen de Accountancy oriëntatie - MKB aanbieden, enkele private hogescholen zijn voornemens ook de Accountancy oriëntatie - Finance en de Assurance oriëntatie aan te bieden. Meer informatie over startdata, toelatingseisen, overstapregelingen en overgangsregelingen is op te vragen bij de hogescholen (AA) en universiteiten (RA):

Praktijkopleidingen

De praktijkopleidingen worden ingericht op de genoemde oriëntaties. Tijdens de theoretische fase kan onder bepaalde voorwaarden worden gestart met de praktijkopleiding, afhankelijk van de gekozen oriëntatie. Het nieuwe opleidingsmodel streeft naar meer integratie tussen theorie en praktijk. Informatie over startdata, toelatingseisen, overstapregelingen en overgangsregelingen, is te vinden op de volgende pagina's