Tarieven 2020

Met ingang van 1 januari 2020 zijn bepaalde tarieven gewijzigd.

Inschrijfgeld

Vanaf 1 januari 2020 betalen alle trainees eenmalig €842,-.

Vrijstellingsverzoek

Trainees die een verzoek tot vrijstelling voor de praktijkopleiding aanvragen betalen eenmalig voor de beoordeling van het verzoek €102,-. De kosten voor eenmalig een nader onderzoek is €513,-.

Kennistoets

Als na inschrijving voor de praktijkopleiding blijkt dat het theoretische diploma van de trainee ouder is dan zes jaar, is de trainee verplicht de kennistoets te maken. De kosten hiervoor zijn €127,-.  In beveiligde omgeving €244,-.

Examengeld

Alle trainees betalen voor het examen (het eindgesprek) het examengeld van €589,-. Dit bedrag wordt in rekening gebracht per afgenomen eindgesprek.

Jaarlijkse bijdrage (inschrijving langer dan 5 jaar)

In geval je langer dan vijf jaar staat in geschreven dan zijn de jaarlijkse kosten €234,- (geen pro rata vergoeding in geval je in het jaar stopt)

Kosten voor trainees die de praktijkopleiding bij het NBA stagebureau volgen

Beoordelingen POP, jaarplannen en rapportages door NBA stagebureau, afleggen bedrijfsbezoeken en beoordeling verkortingsverzoek €234,-.

*Nadere toelichting op deze bedragen staat in de wet- en regelgeving