Examen Praktijkopleiding RA

Uit het examen moet blijken dat je functioneert op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Hiervoor stellen je examinatoren onder meer vragen naar aanleiding van je praktijkopleidingsdossier. Ze beoordelen of je beschikt over voldoende actuele theoretische kennis om in de praktijk de juiste keuzes te kunnen maken en of je beschikt over een goede beroepshouding. 

Sinds 1 januari 2016 gelden er andere regels rond de aanmelding voor de mondelinge examens. Afhankelijk van wanneer je je scriptieopzet hebt ingediend, wordt jouw mondeling examen volgens de oude of nieuwe stijl afgenomen.

Examentraining en aanmelden

Om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de afronding van de praktijkopleiding, nodigen we je uit voor een examentraining op één van de volgende data:

Datum Tijd
Maandag 25 november 2019 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 4 december 2019 09.00 - 12.00 uur
Maandag 9 december 2019 09.00 - 12.00 uur
Vrijdag 13 december 2019 09.00 - 12.00 uur

Houd hierbij rekening met jouw beoogde examendatum.

De examentraining kost €75,-. Lees de algemene voorwaarden voor het betalen en het annuleren van een examentraining.

De training wordt gehouden bij de NBA in Amsterdam. Het is een betaald parkeren gebied. Bekijk de routebeschrijving en adresgegevens.

De examentraining helpt je om je goed voor te bereiden op het mondeling praktijkexamen. Tijdens de training word je voorbereid op het type vragen dat per kritische beroepssituatie gesteld kunnen worden, de inhoudelijke aandachtspunten ter voorbereiding op én de gang van zaken tijdens het praktijkexamen.

De training wordt door een ervaren examinator gegeven. Het is niet nodig om boeken, essays etc. mee te nemen. De groep bestaat maximaal uit 20 deelnemers. 

oranje-lijn.png

Mondeling examen en aanmelden

Het kan zijn dat jouw examen wordt bijgewoond door een toezichthouder die namens de Raad voor de Praktijkopleidingen toezicht houden op het functioneren van de examinatoren. Je kunt je inschrijven voor het examen als je aan de toelatingsvoorwaarden voor het examen voldoet.

oranje-lijn.png

De nieuwe opzet van het praktijkexamen, zoals verwoord in deel 2, gaat in vanaf 1 oktober 2017. De rest van de Examenwijzer – deel 2, gaat in per 1 juli 2017.

* Disclaimer Handreiking Referaat Engels: Het is niet geheel uit te sluiten dat er een interpretatieverschil kan ontstaan over een bepaalde term of zin in deze Engelse vertaling. In dat geval is de Nederlandse tekst leidend.

 

oranje-lijn.png

Data diploma-uitreikingen