Praktijkexamen praktijkopleiding AA

Uit het examen moet blijken dat je functioneert op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Hiervoor stellen je examinatoren vragen naar aanleiding van je portfolio. Ze beoordelen of je beschikt over voldoende actuele theoretische kennis om in de praktijk de juiste keuzes te kunnen maken en of je beschikt over een goede beroepshouding. 

Minimumeisen portfolio: 

 • zes halfjaarlijkse gespreksverslagen;
 • drie essays; 
 • een competentiematrix waaruit blijkt dat je volgens je externe beoordelaar het minimum aantal kritische beroepssituaties hebt behaald; 
 • een gewaarmerkte kopie van het theoretische getuigschrift; 
 • een kopie van de deelnamebewijzen van de verplicht gestelde cursussen.

In de Examenwijzer hebben we de voorwaarden voor deelname aan het examen, de eisen en beoordelingscriteria voor je op een rij gezet. 

Examentraining

Om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de afronding van de praktijkopleiding AA, nodigen we je uit voor een examentraining op een van de volgende data. Hou hierbij rekening met jouw beoogde examendatum:

 • Vrijdag 24 maart van 10.00-13.00 uur
 • Maandag 10 april van 10.00-13.00 uur
 • Dinsdag 23 mei van 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 30 juni van 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 15 september van 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 3 november van 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 17 november van 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 15 december van 10.00-13.00 uur

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar eindfase-ns@nba.nl met vermelding van de datum. De examentraining kost €55,-. Lees de algemene voorwaarden voor het betalen en annulering van een examentraining.

De training wordt gehouden bij de NBA in Amsterdam. Het is een betaald parkeren gebied. Bekijk de routebeschrijving en adresgegevens.

De examentraining helpt je om je goed voor te bereiden op het mondeling examen. Tijdens de training word je voorbereid op het type vragen dat per kritische beroepssituatie gesteld wordt, de inhoudelijke aandachtspunten ter voorbereiding op het eindgesprek en de gang van zaken tijdens het eindgesprek.

De training wordt door een ervaren examinator gegeven. Het is niet nodig om boeken, essays etc. mee te nemen. De groep bestaat maximaal uit 20 deelnemers. Bij teveel aanmeldingen, krijgen trainees die eerder examen doen dan jij voorrang. Er wordt dan contact met je opgenomen.

Het examen

Het kan zijn dat jouw examen wordt bijgewoond door de Commissie Kwaliteitsbewaking. Je kunt je direct inschrijven voor het examen nadat je eerste beoordelaar je portfolio heeft goedgekeurd.