Examen praktijkopleiding AA

Uit het examen moet blijken dat je functioneert op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Hiervoor stellen je examinatoren vragen naar aanleiding van je portfolio. Ze beoordelen of je beschikt over voldoende actuele theoretische kennis om in de praktijk de juiste keuzes te kunnen maken en of je beschikt over een goede beroepshouding. 

Minimumeisen portfolio: 

 • zes halfjaarlijkse gespreksverslagen;
 • drie essays; 
 • een competentiematrix waaruit blijkt dat je volgens je externe beoordelaar het minimum aantal kritische beroepssituaties hebt behaald; 
 • een gewaarmerkte kopie van het theoretische getuigschrift; 
 • een kopie van de deelnamebewijzen van de verplicht gestelde cursussen.

In de Examenwijzer hebben we de voorwaarden voor deelname aan het examen, de eisen en beoordelingscriteria voor je op een rij gezet. 

Examentraining

Om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de afronding van de praktijkopleiding, nodigen we je uit voor een examentraining op een van de volgende data:

 • Vrijdag 12 januari – 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 16 februari - 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 23 maart - 10.00-13.00 uur
 • Donderdag 19 april - 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 18 mei - 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 22 juni – 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 20 juli – 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 24 augustus - 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 21 september - 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 19 oktober - 10.00-13.00 uur
 • Donderdag 22 november - 10.00-13.00 uur
 • Vrijdag 7 december - 10.00-13.00 uur 

Houd hierbij rekening met jouw beoogde examendatum.

» Meld je aan via het aanmeldingsformulier

De examentraining kost €75,-. Lees de algemene voorwaarden voor het betalen en annulering van een examentraining.

De training wordt gehouden bij de NBA in Amsterdam. Het is een betaald parkeren gebied. Bekijk de routebeschrijving en adresgegevens.

De examentraining helpt je om je goed voor te bereiden op het mondeling praktijkexamen. Tijdens de training word je voorbereid op het type vragen dat per kritische beroepssituatie gesteld kunnen worden, de inhoudelijke aandachtspunten ter voorbereiding op én de gang van zaken tijdens het praktijkexamen.

De training wordt door een ervaren examinator gegeven. Het is niet nodig om boeken, essays etc. mee te nemen. De groep bestaat maximaal uit 20 deelnemers.

Het examen

Het kan zijn dat jouw examen wordt bijgewoond door de Commissie Kwaliteitsbewaking. Je kunt je direct inschrijven voor het examen nadat je eerste beoordelaar je portfolio heeft goedgekeurd.

De nieuwe opzet van het praktijkexamen, zoals verwoord in deel 2, gaat in vanaf 1 oktober 2017.

De rest van de Examenwijzer – deel 2, gaat in per 1 juli 2017.

Data diploma-uitreikingen