Examen Praktijkopleiding AA

Uit het examen moet blijken dat je functioneert op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Hiervoor stellen je examinatoren vragen naar aanleiding van je portfolio. Ze beoordelen of je beschikt over voldoende actuele theoretische kennis om in de praktijk de juiste keuzes te kunnen maken en of je beschikt over een goede beroepshouding. 

Examentraining en aanmelden

Om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de afronding van de praktijkopleiding, nodigen we je uit voor een examentraining op één van de volgende data:

Datum Tijd
Vrijdag 15 november 2019 10.00 - 13.00 uur
Vrijdag 6 december 2019 10.00 - 13.00 uur 

Houd hierbij rekening met jouw beoogde examendatum.

De examentraining kost €75,-. Lees de algemene voorwaarden voor het betalen en annulering van een examentraining.

De training wordt gehouden bij de NBA in Amsterdam. Het is een betaald parkeren gebied. Bekijk de routebeschrijving en adresgegevens.

De examentraining helpt je om je goed voor te bereiden op het mondeling praktijkexamen. Tijdens de training word je voorbereid op het type vragen dat per kritische beroepssituatie gesteld kunnen worden, de inhoudelijke aandachtspunten ter voorbereiding op én de gang van zaken tijdens het praktijkexamen.

De training wordt door een ervaren examinator gegeven. Het is niet nodig om boeken, essays etc. mee te nemen. De groep bestaat maximaal uit 20 deelnemers.

oranje-lijn.png

Mondeling examen en aanmelden

Het kan zijn dat jouw examen wordt bijgewoond door een toezichthouder die namens de Raad voor de Praktijkopleidingen toezicht houden op het functioneren van de examinatoren. Je kunt je direct inschrijven voor het examen nadat je stagebureau je portfolio heeft goedgekeurd.

oranje-lijn.png

De nieuwe opzet van het praktijkexamen, zoals verwoord in deel 2, gaat in vanaf 1 oktober 2017. De rest van de Examenwijzer – deel 2, gaat in per 1 juli 2017.

 

oranje-lijn.png