Examen Praktijkopleiding AA (oude eindtermen)

Uit het examen moet blijken dat je functioneert op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Hiervoor stellen je examinatoren vragen naar aanleiding van je portfolio. Ze beoordelen of je beschikt over voldoende actuele theoretische kennis om in de praktijk de juiste keuzes te kunnen maken en of je beschikt over een goede beroepshouding. 

Examentraining en aanmelden

De mondelinge examens en examentrainingen worden tot januari 2021 online aangeboden via Microsoft Teams. Indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus ertoe leiden dat na 1 januari nog niet mogelijk is examens op locatie af te nemen dan vindt er een verlenging plaats in het online aanbod. Houd hier rekening mee.

Om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de afronding van de praktijkopleiding, nodigen we je uit voor een examentraining.

Houd hierbij rekening met jouw beoogde examendatum.

De examentraining kost €75,-. Lees de algemene voorwaarden voor het betalen en annulering van een examentraining.

De training wordt gehouden bij de NBA in Amsterdam. Het is een betaald parkeren gebied. Bekijk de routebeschrijving en adresgegevens.

De examentraining helpt je om je goed voor te bereiden op het mondeling praktijkexamen. Tijdens de training word je voorbereid op het type vragen dat per kritische beroepssituatie gesteld kunnen worden, de inhoudelijke aandachtspunten ter voorbereiding op én de gang van zaken tijdens het praktijkexamen.

De training wordt door een ervaren examinator gegeven. Het is niet nodig om boeken, essays etc. mee te nemen. De groep bestaat maximaal uit 20 deelnemers.

Data examentraining

  • Vrijdag 19 juni om 10.00 uur
  • Vrijdag 17 juli om 10.00 uur
  • Vrijdag 21 augustus om 10.00 uur
  • Vrijdag 18 september om 13.00 uur
  • Vrijdag 16 oktober om 10.00 uur
  • Vrijdag 13 november om 13.00 uur
  • Vrijdag 11 december om 13.00 uur
oranje-lijn.png

Mondeling examen en aanmelden

De mondelinge examens en examentrainingen worden tot januari 2021 online aangeboden via Microsoft Teams. Indien de ontwikkelingen rondom het coronavirus ertoe leiden dat na 1 januari nog niet mogelijk is examens op locatie af te nemen dan vindt er een verlenging plaats in het online aanbod. Houd hier rekening mee.

Uiterlijk zes weken van tevoren kun je je voor je examen aanmelden. Als je je aanmeldt moet je al voldoen aan de voorwaarden voor toelating tot je examen. Dit betekent dat je stagebureau in de ELO moet hebben bevestigd dat je portfolio compleet is en dat je je theoretische opleiding volledig hebt afgerond.

We adviseren je om vooraf aan je examen de examentraining te volgen.

oranje-lijn.png

De nieuwe opzet van het praktijkexamen, zoals verwoord in deel 2, gaat in vanaf 1 oktober 2017. De rest van de Examenwijzer – deel 2, gaat in per 1 juli 2017.

 

oranje-lijn.png