Examen Praktijkopleiding AA (oude eindtermen)

Uit het examen moet blijken dat je functioneert op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Hiervoor stellen je examinatoren vragen naar aanleiding van je portfolio. Ze beoordelen of je beschikt over voldoende actuele theoretische kennis om in de praktijk de juiste keuzes te kunnen maken en of je beschikt over een goede beroepshouding. 

Examentraining en aanmelden

Om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de afronding van de praktijkopleiding, nodigen we je uit voor een examentraining.

  • Vrijdag 13 maart 2020 | 10.00 - 13.00 uur
  • Woensdag 8 april 2020 | 10.00 - 13.00 uur
  • Vrijdag 15 mei 2020| 13.00 - 16.00 uur
  • Vrijdag 19 juni 2020 | 10.00 - 13.00 uur
  • Vrijdag 17 juli 2020 | 10.00 - 13.00 uur
  • Vrijdag 21 augustus 2020 | 10.00 - 13.00 uur
  • Vrijdag 18 september 2020 | 13.00 - 16.00 uur
  • Vrijdag 16 oktober 2020 | 10.00 - 13.00 uur
  • Vrijdag 13 november 2020 | 13.00 - 16.00 uur
  • Vrijdag 11 december 2020 | 13.00 - 16.00 uur

Houd hierbij rekening met jouw beoogde examendatum.

De examentraining kost €75,-. Lees de algemene voorwaarden voor het betalen en annulering van een examentraining.

De training wordt gehouden bij de NBA in Amsterdam. Het is een betaald parkeren gebied. Bekijk de routebeschrijving en adresgegevens.

De examentraining helpt je om je goed voor te bereiden op het mondeling praktijkexamen. Tijdens de training word je voorbereid op het type vragen dat per kritische beroepssituatie gesteld kunnen worden, de inhoudelijke aandachtspunten ter voorbereiding op én de gang van zaken tijdens het praktijkexamen.

De training wordt door een ervaren examinator gegeven. Het is niet nodig om boeken, essays etc. mee te nemen. De groep bestaat maximaal uit 20 deelnemers.

oranje-lijn.png

Mondeling examen en aanmelden

Uiterlijk zes weken van tevoren kun je je voor je examen aanmelden. Als je je aanmeldt moet je al voldoen aan de voorwaarden voor toelating tot je examen. Dit betekent dat je stagebureau in de ELO moet hebben bevestigd dat je portfolio compleet is en dat je je theoretische opleiding volledig hebt afgerond.

We adviseren je om vooraf aan je examen de examentraining te volgen.

oranje-lijn.png

De nieuwe opzet van het praktijkexamen, zoals verwoord in deel 2, gaat in vanaf 1 oktober 2017. De rest van de Examenwijzer – deel 2, gaat in per 1 juli 2017.

 

oranje-lijn.png