Om de praktijkopleiding - onderdeel van de accountantsopleiding - te kunnen volgen word je als trainee begeleid vanuit een stagebureau. Grotere (accountants)organisaties hebben vaak een eigen stagebureau, maar kleinere organisaties niet. Het bestuur van de NBA heeft daarom zelf ook een stagebureau ingesteld – het NBA stagebureau. 

Bestuur NBA stagebureau

Het NBA stagebureau geeft in opdracht van de Raad voor de Praktijkopleidingen uitvoering aan de praktijkopleidingen MKB en Assurance. Het NBA stagebureau heeft een eigen bestuur met als bestuursleden:

Mevrouw M.M. Sarris Msc AA (voorzitter)
De heer G.J. Jordaan RA
De heer A.J. de Quaasteniet RA
De heer H.J. Schuurman AA

Het bestuur van het NBA stagebureau handelt op basis van het beleidsprotocol van het NBA stagebureau. Wanneer je de praktijkopleiding volgt via het NBA stagebureau wordt van jou verwacht dat je hiervan kennis hebt genomen.

Download

Contact

NBA stagebureau

Iraida: 088 4960 268 | Helena: 088 4960 297