Bestuur NBA Stagebureau

Het NBA Stagebureau is door de Raad voor de Praktijkopleidingen gemandateerd om uitvoering te geven aan de praktijkopleidingen AA en RA. Het NBA Stagebureau beschikt heeft bestuur. Het NBA stagebureau er is voor trainees die werken bij een accountantskantoor/organisatie zonder eigen stagebureau. De bestuursleden van het NBA Stagebureau zijn:

drs. T. Gehring AA (voorzitter)
drs. F. Hordijk RA (vice-voorzitter)
drs. G.-J. Jordaan RA
mw. M.M. Sarris Msc AA
dhr. W. Snepvangers AA

Het Bestuur van het NBA Stagebureau handelt op basis van het reglement van het NBA Stagebureau. Wanneer je de praktijkopleiding volgt via het NBA Stagebureau is het stagereglement lezen een aanrader.

Klachten

Het Bestuur van het NBA Stagebureau streeft er naar jou als trainee zo goed mogelijk te ondersteunen. Mocht je ontevreden zijn over de wijze waarop je behandeld bent, dan kun je een klacht indienen via het klachtenformulier.