Mijn cliënt is DGA en staat op de loonlijst van de Holding. Mijn cliënt vraagt mij om haar tussen de werknemers op de loonlijst van de werk-BV te plaatsen in de salarisadministratie, zodat zij voor zichzelf ook gebruik kan maken van de NOW-regeling. Zij ziet op mijn advies af van dit verzoek maar moet ik nu in het kader van de NOCLAR op basis van het voorstel van mijn cliënt extra bedacht zijn op "mogelijk relevante niet-naleving"? En zo ja, wat betekent dat voor mijn werkzaamheden?

  1. Nee, mijn cliënt had een vraag en heeft naar mijn advies geluisterd.
  2. Ja, ik ga dit vastleggen in mijn dossier en kom hier later bij de cliënt op terug.
  3. Ja, ik ga mijn medewerker salarisadministratie extra instrueren.
  4. Ja, ik onthoud deze vraag goed want het zegt me iets over de integriteit bij de cliënt en ben hier in het vervolg waakzamer op.