Vacature: RJ zoekt nieuw lid voor de vaktechnische Staf

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is met onmiddellijke ingang op zoek naar een enthousiast en deskundig lid vaktechnische Staf van de RJ.
De gevraagde inzet is 250 – 300 uur per jaar, inclusief twaalf maandelijkse vergaderingen op maandagmiddag in Hoofddorp.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is een verlengstuk van de Stichting voor de jaarverslaggeving en geeft praktische invulling aan het doel van deze stichting: de kwaliteit van de externe verslaggeving van organisaties en bedrijven in Nederland te bevorderen.

De RJ wordt ondersteund door een vaktechnische staf. De stafleden worden geselecteerd op basis van hun vaktechnische deskundigheid en vervullen de stafwerkzaamheden naast hun reguliere functie. 

De taak van de vaktechnische staf, die ten minste eenmaal per maand in vergadering bijeen komt om stukken voor te bereiden voor de maandelijkse RJ-vergadering, bestaat onder andere uit het analyseren en uitwerken van wijzigingen, interpretaties en verduidelijkingen van Richtlijnen, het opstellen van RJ-commentaren naar IASB/EFRAG, wetgevende instanties en andere organisaties en het participeren in RJ-werkgroepen.

De RJ biedt toekomstige Stafleden een functie in een enthousiast team van professionals die een goede discussie niet uit de weg gaan, de mogelijkheid om bij te dragen aan de Richtlijnen voor jaarverslaggeving en uitbreiding van het professionele netwerk met deskundigen op het gebied van financiële verslaggeving.