Evaluatie Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Sinds 1 januari 2021 bied de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) ondernemingen een extra mogelijkheid om een faillissement te voorkomen. Als onderdeel van de evaluatie van deze wet is een vragenlijst opgesteld.

Wanneer u in de praktijk ervaring heeft opgedaan met de WHOA en wilt bijdragen aan de evaluatie van de WHOA, kunt u de vragenlijst invullen. Het invullen duurt ongeveer 15-20 minuten en kan tot 1 oktober 2023.

De vragenlijst vormt onderdeel van de wettelijk opgedragen evaluatie van de WHOA die in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden.