Schoon geweten, dilemma’s over duurzaamheid

In een duurzame maatschappij zijn mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht. De weg daar naar toe is niet eenvoudig. Het vraagt niet alleen om een strategie maar ook de bereidheid om processen opnieuw in te richten. Het heeft gevolgen voor de governance, het riskmanagement en de interne controle en rapportage. Waarbij soms lastige knopen moeten worden doorgehakt. Welke prestaties deel je bijvoorbeeld in een duurzaamheidsrapportage? Kies je voor die kpi die je van je beste kant laat zien of toon je het realistische beeld? Een gewetensvraag voor de accountant in business maar ook voor de accountant die assurance moet geven.

duurzaamheidsdilemma's 2 600 x 375.jpg

 In de uitgave ‘Schoon geweten’ zijn vijf dilemma’s rond duurzaamheid bij elkaar gebracht, afgewisseld met interviews waarin ervaringsdeskundigen hun visie delen.