Streef eind maart naar afronding PE-Plan van aanpak

Streef ernaar om eind maart het PE-Plan van aanpak af te hebben, waarin de leerdoelen voor 2023 worden beschreven. Het Plan van Aanpak is onderdeel van het PE-portfolio waar de NBA steekproefsgewijs op controleert. 

Let op dat je deze maand aandacht besteedt aan je PE-Plan van aanpak. Het streven is om dit eind maart af te hebben. In dit deel van je PE-portfolio bepaal je welke leerdoelen je hebt voor 2023 aan de hand van je werkzaamheden. Ook heb je bepaald welke PE-activiteiten je van plan bent te gaan verrichten. Mocht er gedurende het jaar wat wijzigen in het Plan van aanpak (bijvoorbeeld een nieuw leerdoel of nieuwe leeractiviteit), dan kan je dat uiteraard nog aanvullen. Je PE-portfolio is een dynamisch document. Als je klaar bent met je Plan van aanpak, dan hoef je dit niet in te dienen bij de NBA. De NBA vraagt steekproefsgewijs PE-Portfolio’s op om deze te beoordelen. Lees meer over het PE-model.

De vastlegging van het PE-portfolio (en dus ook van het Plan van aanpak) is vormvrij en in eigen beheer. Je kan gebruikmaken van de online NBA PE-portfolio op MijnNBA, een tool van een andere aanbieder is ook toegestaan. Je kan er ook voor kiezen een eigen Word- of Excelformulier te gebruiken.

Invulling van het verplicht PE-thema 'duurzaamheid'

Het NBA-bestuur heeft ‘duurzaamheid’ als verplicht PE-onderwerp aangewezen voor 2023. Iedere accountant dient dit jaar minimaal acht uur te besteden aan ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. De wijze waarop je invulling geeft aan de verplichting is vormvrij en zal (mede) afhankelijk zijn van het werkveld en het huidige kennisniveau.

Ontwikkelaanpak

Om jou meer richting te geven bij het formuleren van leerdoelen en leerinterventies is een ontwikkelaanpak gemaakt. Je bepaalt zelf je leerdoel en de wijze waarop je invulling geeft aan het verplichte thema. Aan de hand van twee vragen (werkveld én niveau) kom je uit bij een ontwikkeladvies.