HRA 2023 bundel beschikbaar

Onlangs is de HRA-bundel 2023 verschenen. De HRA 2023 bevat een selectie van de in 2023 geldende regelgeving die relevant is voor accountants bij hun dagelijkse praktijkuitoefening. De bundel kost € 85,00 (inclusief btw en verzendkosten binnen Nederland).

Bestellen HRA 2023

Online versie HRA 2023

De HRA 2023 online versie is vanaf 8 april te raadplegen.

Belangrijkste aanpassingen HRA 2023

In de editie van 2023 zijn enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd waaronder de Toelichting bij de VGBA, en wijziging van Standaard 3810N Assurance-opdrachten inzake duurzaamheidsverslaggeving en Standaard 3910N Assurance-opdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het opstellen van een digitaal verantwoordingsdocument.

Aparte begrippenlijst

De begrippenlijst is niet meer in de HRA zelf opgenomen, maar in een apart overzicht op de website te vinden.