IAASB start consultatie International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000

Deze nieuwe concept-Standaard focust op assurance-verlening bij duurzaamheidsrapportages. De Standaard is bedoeld om wereldwijd voor dergelijke assurance te worden toegepast, en zet de hoofdlijnen uiteen voor assurance bij duurzaamheidsrapportages. 

De concept-Standaard gaat zowel in op opdrachten met een beperkte mate van zekerheid als op opdrachten met een hoge mate van zekerheid. De Standaard is daarmee ook bedoeld voor assurance van duurzaamheidsverslagen onder CSRD. De Europese Commissie zal uiteindelijk een Europese standaard daarvoor vaststellen, maar verwacht mag worden dat zij daarbij rekening houdt met dit IAASB-voorstel.