Voortgang werkgroep Continuïteit

Continuïteit van organisaties is van belang voor ons allemaal. Organisaties die met vertrouwen naar de toekomst kijken, dragen immers bij aan een duurzame en veerkrachtige economie. Na ruim anderhalf jaar is voor de werkgroep Continuïteit (Stuurgroep Publiek Belang) een natuurlijk overgangsmoment ontstaan.  De factoren van belang voor het tijdig signaleren van continuïteitsproblemen bij een organisatie zijn onderzocht én in de publicatie stelt de werkgroep passende oplossingen per thema voor. Hiermee is fase 1 van de werkzaamheden afgerond.  Fase 2 voor de werkgroep Continuïteit bestaat uit het verder brengen / uitwerken van de voorgestelde oplossingen.

In deze voortgangsnotitie vindt u een kort chronologisch overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen van de werkgroep. En ook gaan we per thema in op de status (stand december 2022) en geven we aan wat er komend jaar op de agenda staat.