COPRO keurt Accountantsprotocol CBM 2022 goed

De NBA-werkgroep Controleprotocollen (COPRO) heeft het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2022 op 16 januari 2023 goedgekeurd.

COPRO is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2022 van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB). Het protocol heeft betrekking op alle curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (CBM). Het beschrijft de werkzaamheden voor de jaarrekening en het onderzoek naar de naleving van de kwaliteitseisen van het Besluit. Het protocol is voorzien van een diverse praktische modellen voor de accountant.