Webinar & werksessies Europese duurzaamheidsstandaarden (ESRS)

De NBA organiseert op 23 maart 2023 een webinar gevolgd door een bijbehorende werksessie (op 6, 13 of 18 april) over Europese Duurzaamheidsstandaarden. Het doel van deze bijeenkomsten is om thuis te raken in de nieuwe verslaggevingsregels binnen Europa. Daarnaast willen we de rol van accountants hierbinnen verduidelijken. Hoe zorgen organisaties dat zij straks hieraan kunnen voldoen?

Een goede voorbereiding is de basis

De invoering van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) betekent dat de komende jaren een toenemend aantal bedrijven (OOB als eerste, gevolgd door overige grote bedrijven en daarna beursgenoteerd mkb) dient te rapporteren volgens nieuwe standaarden: de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Met deze standaarden worden toekomstige verslaggevingseisen m.b.t. duurzaamheidsprestaties concreet. Dat houdt in dat organisaties zich hierop moeten voorbereiden.

Na de 'NBA Helpt' webinars over CSRD (beide terug te kijken) zetten we in op een uitgebreid vervolgprogramma in de vorm van een webinar op 23 maart gevolgd door een werksessie. We richten ons daar in op de toepassing van deze aankomende verslaggevingsstandaarden.

Lees meer en meld je aan voor het webinar en de bijbehorende werksessie via:
Webinar & werksessies Europese duurzaamheidsstandaarden (ESRS) (nba.nl)