COPRO heeft het protocol eerste voorschotaanvraag CEK 2023 goedgekeurd

COPRO heeft het protocol ten behoeve van de overeengekomen specifieke accountantswerkzaamheden in het kader van artikel 5.6 lid 1 (eerste voorschotaanvraag) bij de ‘Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023’ (CEK 2023) goedgekeurd.

Controleprotocol CEK 2023