Alert 46 Toesturen accountantsverklaring in het kader van art. 31a WOR

NBA Alert 46 geeft uitleg en antwoorden bij vragen naar aanleiding van de aanpassing in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Op grond hiervan moeten accountants, met ingang van 1 januari 2023, bij materiële onzekerheid over de continuïteit van een onderneming “onverwijld” een kopie van de controleverklaring aan de ondernemingsraad (OR) verstrekken.

In de Alert wordt ingegaan op vragen zoals bijvoorbeeld:

  • Op welke entiteiten en opdrachten is de verplichting van toepassing?
  • Mag de accountant op verzoek van de OR een nadere toelichting verstrekken?

Is er een voorbeeld aanbiedingsbrief die accountants kunnen hanteren ? De NBA heeft verduidelijking gevraagd aan het Ministerie van Financiën over de toepassing van de aangepaste WOR. Totdat deze is verkregen, gelden de antwoorden op de diverse vragen in deze Alert (opgenomen in de Q&A in hoofdstuk 2). De Alert zal worden geactualiseerd zodra hiertoe aanleiding is. Wanneer deze alert geen uitleg verschaft voor een specifieke situatie waarmee de accountant te maken krijgt kan contact worden opgenomen met de helpdesk vaktechniek van de NBA.

Lees meer