Consultatie herziene NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren Wwft

Leden en belanghebbenden kunnen tot en met 31 mei a.s. reageren op de herziene Handreiking 1124 Richtsnoeren Wwft die vandaag door de NBA als concept is gepubliceerd. De nu nog geldende versie van de handreiking (versie 8 december 2020) bevatte nog een aantal 'losse eindjes' die in de nieuwe conceptversie zijn opgelost, na afstemming met de ministeries van Justitie & Veiligheid en Financiën. In de herziene versie zijn ook de laatste wetswijzigingen verwerkt en worden de toekomstige wetswijzigingen en wetsvoorstellen alvast genoemd.

Belangrijkste aanpassingen

Naast verwerking van de 'losse eindjes' worden in de concepthandreiking ook een aantal andere zaken verduidelijkt:

  • wie als client van een component auditor kwalificeert;
  • of het nexus-vereiste geldt;
  • of een instelling over een bewijs van registratie van de UBO's (ultimate beneficial owner) moet beschikken;
  • en of er meldplicht is bij herstel.

Een andere belangrijke reden om de Handreiking aan te passen lag in het feit dat vanuit de (mkb-) praktijk veel vragen over de Wwft werden gesteld. In verband hiermee zijn in de herziene concepthandreiking enkele onderwerpen verder uitgewerkt, toegelicht of verrijkt met beslisbomen. Hiermee zijn de richtsnoeren nu beter toe te passen in de praktijk.

Voorbeelden hiervan zijn: uitwerking van wie de UBO is bij een stichting administratiekantoor (STAK) en hoe om te gaan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor beleidsbepalers (en medewerkers).

In hoofdstuk 11 van de Handreiking vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van 8 december 2020.

Consultatiepagina en - document