Ledengroepbestuur accountants in business stelt twee kandidaten voor ter benoeming

Op woensdag 9 november aanstaande vindt een online Ledengroepvergadering accountants in business plaats. Het ledengroepbestuur stelt twee kandidaten voor ter benoeming, waarover vooraf door leden kan worden gestemd. 

Zolang de Wet op het accountantsberoep (Wab) nog niet is aangepast, blijven ledengroepen formeel bestaan en telt een ledengroepbestuur minimaal vijf leden. Volgens het rooster van aftreden komen er in november twee zetels vacant. Na het aflopen van de zittingstermijn (november 2022) van de bestuursleden Pauline Derkman en Malika Bensellam-Bouhtala stelt het AIB-bestuur als nieuwe kandidaten voor: drs. M. (Monika) Bankert RA en drs. M. (Mike) Muller RA RE. Monika Bankert maakt sinds vorig jaar deel uit van het NBA-bestuur. Door haar nu ook te benoemen als lid van het AIB-bestuur, zal zij de rol van linking pin gaan vervullen tussen AIB- en NBA-bestuur nadat in mei 2023 de zittingstermijn van Ingrid Hems in het NBA-bestuur eindigt. Kandidaat voor de tweede zetel is Mike Muller, tevens bestuurslid van de Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag. 

Zie voor een nadere kennismaking de recente vlog van deze Faculty:
Vlog #3: Nieuw bestuurslid en ronde tafels - Faculty Ethiek Cultuur Gedrag.

We bevinden ons in een overgangsfase: tegelijkertijd geven Faculties en hun besturen op dit moment vorm aan de veranderende inrichting (governance) van de NBA. Dit betekent dat het ledengroepbestuur accountants in business zijn activiteiten afbouwt en de energie vooral is gericht op een succesvolle overgang naar Faculties en Communities. Op dit moment zijn twee AIB-bestuursleden, Mark Cremers en Coen Reinders, dan ook gelijktijdig lid van een Facultybestuur. Conform de verordening kunnen leden tot drie weken voor de Ledengroepvergadering kandidaten voordragen voor de vacante posities in het bestuur.

Accountants in business ontvangen op een later moment via mail de uitnodiging voor de Ledengroepvergadering op 9 november aanstaande.