Kennisquiz over duurzaamheid een succes!

Op 6 september, ter gelegenheid van Duurzame Dinsdag (de dag waarop duurzaamheid bijzondere aandacht krijgt in politiek Den Haag), lanceerde de NBA een kennisquiz over dit thema. Het doel van de quiz is het vergroten van de bewustwording bij leden rondom dit thema en de nieuwsgierigheid aanwakkeren naar ontwikkelingen rond toekomstbestendige businessmodellen, duurzaamheidsverslaggeving en duurzame dilemma’s. Inmiddels hebben bijna 1.500 leden meegedaan met de quiz!

Kennis over duurzaamheid is nog beperkt

Bijna de helft van de respondenten vult in dat het huidige kennisniveau over duurzaamheid toe is aan verbetering. Minder dan 5% gaf als antwoord: ‘Voor mijn beroepsuitoefening nog niet belangrijk’. Dit blijkt ook uit de resultaten van de quiz, sommige vragen waren lastig. Van een aantal vragen wisten de meesten wel het juiste antwoord. Vooral zaken die veel in het nieuws zijn geweest zoals de doelstelling van het kabinet om 100% circulair te zijn in 2050 en 50% minder grondstoffen te gebruiken in 2030 ten behoeve van de transitie naar een meer circulaire economie. Ook wisten de meesten dat meer dan de helft van de gebouwen nog geen energielabel C heeft, vanaf 2023 is dit verplicht. Maar wat de meesten niet wisten is dat de grootste ecologische voetafdruk van consumenten veroorzaakt wordt door het kopen van spullen en niet zoals de meesten dachten, het consumeren van vlees en vis (deze vraag was alleen zichtbaar voor de faculty Business & Management). En maar 20% wist dat in 2021 33% van de elektriciteit uit ‘hernieuwbare bronnen’ was opgewekt, 80% dacht dat dit percentage veel lager lag.

Kennisquiz leuke vorm van kennisoverdracht

Leden gaven, in reacties, aan dat de quiz een leuke manier was om de kennis over dit onderwerp te toetsen.  Ook voor de andere strategische thema’s van de NBA leent een dergelijke kennisquiz zich. Deze quiz kwam tot stand door een samenwerking tussen de themaregisseur duurzaamheid en de faculties. De faculties versterken onze leden in hun beroepsontwikkeling.

Mocht je de quiz nog niet gedaan hebben, vul deze dan snel in:

Doe de kennisquiz over duurzaamheid