Bestuursverslag 6 september 2022

Op 6 september was de maandelijkse vergadering van het bestuur van de NBA.

Onderwerpen die besproken zijn:

  • Traject vakbekwaamheid buitenlandse accountants
  • Procesvoorstel Verordening op de organen voor de Beroepsreglementering
  • Brief Commissie MKB
  • Strategie tweedaagse
  • Toezicht op nieuwe leest
  • (Her)benoemingen

Download