Standaard 315: wat verandert er voor u?

Voor de controle van jaarrekeningen, zowel wettelijke als vrijwillige, waarvan boekjaren beginnen op of na 15 december 2021 verandert de aanpak van de risicoanalyse. Dat heeft grote gevolgen voor de planning en uitvoering van uw controlewerkzaamheden. Meld u aan voor het webinar over Standaard 315 op 25 oktober.

De nieuwe aanpak van de risicoanalyse is een gevolg van de wijziging van Standaard 315. Daarom organiseert het Platform reguliere vergunninghouders in samenwerking met de Faculty Audit & Assurance een webinar op dinsdag 25 oktober aanstaande. In dit webinar wordt ingegaan op de praktische consequenties van de wijzigingen in deze Standaard.

Standaard ingrijpend gewijzigd

De inhoud van deze standaard (risico's op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten) is ingrijpend gewijzigd. Het aantal vereisten is minder dan voorheen, maar de toelichting en bijlagen zijn veel uitgebreider. Er is concreter en gedetailleerde beschreven:

  • wat u moet doen om tot een goede risico-inschatting te komen;
  • welke (gedetailleerde) informatie noodzakelijk is om deze risico-inschatting op een goede manier te kunnen maken.

Verder is het volgende veranderd:

  • Er zijn nu vergaande vereisten voor het verkrijgen van inzicht in de IT-omgeving en de risico's die voortkomen uit het gebruik van IT.
  • Een aantal nieuwe begrippen wordt geïntroduceerd.
  • De wijze waarop de risicoanalyse moet worden uitgevoerd, is iets aangepast.
  • Er worden voorwaarden gesteld aan wat u moet vastleggen.

Dat betekent dat er veel verandert voor u en ook uw klanten zullen tijdig geïnformeerd moeten worden over de invloed van deze wijzigingen.

Inhoud webinar

  • De hoofdlijnen van de wijziging van Standaard 315.
  • Wat betekenen deze wijzigingen praktisch gezien voor de uitvoering van uw controleopdrachten?
  • Gedetailleerde kennis van informatie en communicatiesystemen, waaronder IT, als specifiek aandachtspunt.