Publicatie opdrachtbrieven vaststelling TVL Q1 2022

De NBA heeft op 13 oktober 2022 opdrachtbrieven gepubliceerd voor de aanvraag tot vaststelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal 2022 voor mkb- en grote ondernemingen.

Deze opdrachtbrieven zijn gebaseerd op Standaard 4400N ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ en Standaard 4416N ‘Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling’ zoals voorgeschreven in de diverse protocollen.

Aanpassing voorbeeldbrieven NOW

In de voorbeeldbrief voor het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden in het kader van de NOW 3-, NOW 4-, NOW 5- en NOW 6-regelingen is een fout hersteld. Bij deze werkzaamheden is een gecombineerde opdracht niet mogelijk.

Toekomstige aanpassingen

De NBA werkt aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).