Vacature openbaar accountant Sectorcommissie Woningcorporatie

De NBA Sectorcommissie Woningcorporaties heeft een vacature voor een accountant die actief is in de woningcorporatiesector. De sectorcommissie streeft naar een pluriforme samenstelling. Om die reden is de commissie specifiek op zoek naar een openbaar accountant.

NBA Sectorcommissie Woningcorporaties

De Sectorcommissie Woningcorporaties biedt een platform waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met andere betrokkenen en fungeert als aanspreekpunt voor stakeholders, waaronder normstellers, toezichthouders en toetsers voor woningcorporaties. De sectorcommissie belegt op jaarbasis circa acht reguliere vergaderingen. Tussentijds wordt soms via korte conference calls overlegd.

Zie Sectorcommissie Woningcorporaties voor meer informatie over de sectorcommissie.

Vacature openbaar accountant Sectorcommissie Woningcorporatie