MKB-bundel 2022 beschikbaar

Vanaf vandaag is de MKB-bundel 2022 digitaal beschikbaar. In deze uitgave is de belangrijkste regelgeving voor de samenstelpraktijk op een rij gezet.

Wat is de belangrijkste wijziging?

In deze bundel zijn de wijzigingen in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) opgenomen die vanaf 1 januari van dit jaar van kracht zijn. De wijzigingen hangen samen met aanpassingen van de International Code of Ethics (IESBA).

Verder zijn de wijzigingen in de nadere voorschriften permanente educatie 2019 opgenomen. Alle accountants moeten voldoen aan de vernieuwde regels rond permanente educatie. De aanpassingen verduidelijken de voorwaarden van het Plan van Aanpak en breiden de vrijstellingsbevoegdheid van het bestuur uit.

De regelgeving die is opgenomen in de MKB-bundel 2022 is van toepassing op accountants die alléén werkzaam zijn in de samenstelpraktijk.

De MKB-bundel is alleen digitaal beschikbaar.