Opdrachtbrieven voor aanvraag tot vaststelling Tegemoetkoming Vaste Lasten vierde kwartaal 2021

Vandaag publiceert de NBA opdrachtbrieven voor de aanvraag tot vaststelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal 2021 voor mkb- en grote ondernemingen. Deze opdrachtbrieven zijn gebaseerd op Standaard 4400N en Standaard 4416N zoals voorgeschreven in de diverse protocollen.

Toekomstige aanpassingen

  • De consultatie van de voorgestelde taxonomiewijziging in verband met de nieuwe paragrafen over fraude en continuïteit is gestart. Naar verwachting volgt rond de zomer een update.
  • De NBA onderzoekt welke aanpassingen nodig zijn in de voorbeeldbrieven opdrachtbevestiging voor een controleopdracht in verband met de nieuwe paragrafen over fraude en continuïteit. Naar verwachting volgt in juni 2022 een update.
  • De NBA onderzoekt een passende formulering voor een passage in lijn met NBA-Alert 45 om op te nemen in de voorbeeldbrief bevestiging bij de jaarrekening ingeval van een controleopdracht. Naar verwachting volgt in juni 2022 een update.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Meer informatie