Webinar: In gesprek met de Kwartiermakers

Kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn begonnen in 2020 op verzoek van de minister van Financiën als Kwartiermakers Toekomst Accountancysector. Inmiddels publiceerden zijn o.a. een set Audit Quality Indicators, een onderzoek naar joint audit en drie voortgangsrapportages.

Graag nodigen zij u uit om op 12 april van 16:00 tot 17:30 deel te nemen aan het webinar ‘In gesprek met de Kwartiermakers’, georganiseerd door de NBA, waarin zij graag met u in gesprek gaan over waar zij nu staan halverwege hun opdracht en over de toekomst van het accountantsberoep.

Tijdens het webinar zullen zij vertellen hoe zij de afgelopen twee jaar ervaren hebben, wat de stand van zaken is van de verschillende onderdelen van hun opdracht en hoe zij het vervolg van hun opdracht zien. Daarnaast is er de gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen. De Kwartiermakers horen graag van de accountant uit de dagelijkse praktijk (groot, klein, jong en oud) waar hij/zij trots op is of zich juist zorgen over maakt en hoe hij/zij invulling geeft aan de kwaliteitsverbeteringen in de sector.

De Kwartiermakers hopen op een inspirerende middag die zowel de deelnemers als henzelf nieuwe en verdiepende inzichten zal bieden.

Meld je hier aan voor deelname aan het webinar.

Deelname aan het webinar staat open voor alle belangstellenden.