Verbeterde Engelstalige bevestigingsbrief voor de NOW 3- en NOW 4-regeling

De NBA heeft vandaag een verbeterde bevestigingsbrief (Engels) op grond van Standaard 3900N voor de NOW 3- en NOW 4-regeling gepubliceerd.

In de aangepaste bevestigingsbrief staan nu verwijzingen naar de juiste bepalingen van de NOW 3- en NOW 4-regeling over de werkmaatschappijregeling.

Toekomstige aanpassingen

  • Rond de zomer volgen naar verwachting de opdrachtbrieven voor aanvraag tot vaststelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), vierde kwartaal 2021.

Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

 

Meer informatie