Verbeterd assurance-rapport voor de NOW 3- en NOW 4-regeling

De NBA heeft vandaag een verbeterd assurance-rapport op grond van Standaard 3900N voor de NOW 3- en NOW 4-regeling gepubliceerd.

In het aangepaste assurance-rapport staan in de oordeelparagraaf nu verwijzingen naar de juiste bepalingen van de NOW 3- en NOW 4-regeling over de werkmaatschappijregeling.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA streeft ernaar in de loop van juli 2022 voorbeeldteksten te publiceren in verband met de NOW 5-NOW 6-regeling.
  • De eerste consultatie van de voorgestelde taxonomiewijziging in verband met de nieuwe paragrafen over fraude en continuïteit is 14 juni 2022 geëindigd. Naar verwachting volgt rond de zomer een update.
  • De NBA onderzoekt welke aanpassingen nodig zijn in de voorbeeldbrieven opdrachtbevestiging voor een controleopdracht in verband met de nieuwe paragrafen over fraude en continuïteit. Naar verwachting volgt in juli 2022 een update.
  • De NBA onderzoekt een passende formulering voor een passage om op te nemen in de voorbeeldbrief bevestiging bij de jaarrekening ingeval van een controleopdracht, in lijn met NBA Alert 45. Naar verwachting volgt in juli 2022 een update.
  • Met de voorgestelde taxonomiewijziging worden ook XBRL-instances van nieuw-format-beoordelingsverklaringen mogelijk. De NBA is bezig de nieuw-format-beoordelingsverklaringen in te bouwen in de NBA-verklaringengenerator. De huidige oud-format-beoordelingsverklaringen, met de conclusie aan het eind van de verklaring, kunnen in de toekomst vervallen. Naar verwachting volgt rond de zomer een update.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Meer informatie