Een praktische benadering van geïntegreerde bedrijfsvoering

De publicatie Geïntegreerde bedrijfsvoering: een praktische benadering van integrated thinking beschrijft het proces op weg naar Integrated Thinking en de stappen die gezet moeten worden op strategisch en beleidsniveau om te komen tot meervoudige waardecreatie. In nog geen 50 pagina’s zetten Marleen Janssen Groesbeek (Avans) en Lars Volleberg (KPMG) uiteen hoe dat proces vorm kan krijgen. Met het Geïntegreerde Bedrijfsvoering Model hebben organisaties een instrument dat ze kan helpen met werkelijke meervoudige waardecreatie.

Voorkant Geïntegreerde bedrijfsvoering.JPG