Brieven NOW 3- en NOW 4-regeling en voorbeeldteksten NOW 5 en NOW 6

De NBA publiceert voorbeeldbrieven om gecombineerde opdrachten voor de NOW 3- en NOW 4-regeling uit te voeren in overeenstemming met de Standaarden 4415N en 3900N. Zo is het mogelijk voor aaneengesloten perioden binnen de NOW 3- en de NOW 4-regelingen te volstaan met één opdrachtbrief. Deze mogelijkheid bestaat ook in de voorbeeldteksten voor de NOW 5- en NOW 6-regeling.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA onderzoekt welke aanpassingen nodig zijn in de voorbeeldbrieven opdrachtbevestiging voor een controleopdracht in verband met de nieuwe paragrafen over fraude en continuïteit. Naar verwachting volgt in juli 2022 een update.
  • De NBA onderzoekt een passende formulering voor een passage om op te nemen in de voorbeeldbrief bevestiging bij de jaarrekening ingeval van een controleopdracht, in lijn met NBA Alert 45. Naar verwachting volgt in juli 2022 een update.
  • De NBA is bezig de reacties op de eerder geconsulteerde taxonomiewijziging te verwerken. Met de voorgestelde taxonomiewijziging worden ook XBRL-instances van nieuw-format-beoordelingsverklaringen mogelijk. De NBA is bezig de nieuw-format-beoordelingsverklaringen in te bouwen in de NBA-verklaringengenerator. Dit om de huidige beoordelingsverklaringen, met de conclusie aan het eind, na een overgangstermijn te vervangen. Naar verwachting volgt in juli 2022 een update.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Meer informatie