Aangepaste rapportage over bezoldigingsverslag

De NBA heeft de gewijzigde rapportages over een bezoldigingsverslag (Nederlands en Engels) gepubliceerd.

Aanpassingen rapportage over bezoldigingsverslag

In de toegevoegde NB-tekst vooraf staat nu onder meer dat de accountant de keuze heeft om over het bezoldigingsverslag te rapporteren in de passage over 'andere informatie'.

In de gewijzigde rapportage over 'andere informatie' zelf staat in rood welke passages gelden voor een bezoldigingsverslag (vindplaatsen wettelijke bepalingen, verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen).

In de voetnoten staan in rood de geldende voorwaarden die van belang zijn voor de keuze van de accountant om te rapporteren over een bezoldigingsverslag.

» Lees ook onze eerdere berichtgeving over  de paragraaf 'andere informatie'

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA streeft ernaar de tekst van de controleverklaringen met de nieuwe paragrafen over continuïteit en fraude zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen.
  • Ook de NBA-verklaringengenerator wordt onder handen genomen. Naar verwachting volgt begin maart 2022 een update.
  • Voor de nieuwe paragrafen over continuïteit en fraude is op termijn ook een taxonomiewijziging nodig. Dit heeft gevolgen voor de XBRL-instances van controleverklaringen die met de NBA-verklaringengenerator zijn te genereren. Naar verwachting volgt rond de zomer een update over de status.
  • Rond de zomer volgen naar verwachting ook de opdrachtbrieven voor aanvraag tot vaststelling TVL, vierde kwartaal 2021.
  • Verder werkt de NBA aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Word-document bezoldigingsverslag – versie 28 januari 2022