Sectorcommissie Asset Management publiceert voorbeeldbrieven (controles gerelateerd aan vermogensbeheer)

De Sectorcommissie Asset Management heeft op haar website diverse voorbeeldbrieven gepubliceerd verband houdend met specifieke controles gerelateerd  aan vermogensbeheer. Deze brieven omvatten opdrachtbevestigingen, representatiebrieven en publicatiebrieven. Het doel van deze publicatie is het bieden van gestandaardiseerde brieven die voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en die bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van werkzaamheden. Op deze manier geeft de SAM invulling aan de behoefte van accountants actief binnen vermogensbeheer om een meer consistente wijze van rapporteren inzake dit type opdrachten te bewerkstelligen.

Het gaat specifiek om de brieven behorende bij de volgende type opdrachten:

  • Controleverklaring bij jaarrekeningen van beleggingsentiteiten - op basis van standaard controleerklaring – zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar gesteld.
  • Controleverklaring inzake de solvabiliteit – op basis van HRA deel 3 hoofdstuk 13.2 - 13.4 – zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar gesteld.
  • Assurance tav de intrinsieke waarde/NAV – op basis van HRA deel 3 hoofdstuk 13.5 – zowel in het Nederlands als Engels (op opdrachtbrief na) beschikbaar gesteld.
  • Assurance rapport bij inhoud prospectus icbe - artikel 4:49 lid 2 c van de Wet op het financieel toezicht (Wft) - op basis van HRA deel 3 hoofdstuk 13.10 – zowel in het Nederlands als Engels (op opdrachtbrief na) beschikbaar gesteld.
  • Assurance rapport bij inhoud prospectus beleggingsinstelling - artikel 115x lid 1e van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo Wft) - op basis van HRA deel 3 hoofdstuk 13.11 – zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar gesteld.
  • Assurance rapport Fusie ICBE - artikel 4:62f Wft – zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar gesteld.

De sectorsommissie hoopt dat deze publicatie u helpt in het uitoefenen van uw beroep.