Herziene versie NBA Alert 43 inzake ESEF

De NBA heeft in NBA Alert 43 ‘Onderzoeken of voldaan is aan ESEF-vereisten’ een aantal aanpassingen aangebracht die beperkt van invloed zijn. 

Met deze hernieuwde publicatie blijft deze alert tenminste nog 1 jaar van toepassing. De NBA is van plan om NBA Alert 43 in 2022 te vervangen door een Standaard voor het verstrekken van zekerheid bij XBRL-rapportages.