Accountantsprotocollen Cultuursubsidies 2021-2024 gereed

Het Ministerie van OCW heeft de Handboeken en Accountantsprotocollen voor de cultuursubsidies 2021-2024 vastgesteld.

Voor de instellingen zijn twee handboeken opgesteld: een voor instellingen die subsidies krijgen volgens de Wet op het specifiek cultuurbeleid en een voor instellingen die vallen onder de Erfgoedwet. Voor beide categorieën instellingen geldt hetzelfde accountantsprotocol. Ook het handboek en het protocol voor de cultuurfondsen zijn vastgesteld. Alle handboeken en protocollen zijn door COPRO als uitvoerbaar aangemerkt.