Ledenonderzoek: CO2 en de rol van accountants

Wat is uw betrokkenheid als accountant bij het streven naar minder CO2-uitstoot? Om hiervan een actueel beeld te krijgen, nodigen de NBA en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) u uit voor een nieuw ledenonderzoek. Wij stellen uw medewerking bijzonder op prijs.

Op welke manier maken klimaatvraagstukken onderdeel uit van uw werk als accountant? Wat is uw visie op aspecten zoals beleid, rapportage en controle met betrekking tot CO2-reductie?

» Vul de vragenlijst in (invullen kan tot medio februari)

Deelname is uiteraard anoniem. Het invullen kost u ongeveer 15 minuten.

Duurzaamheid is voor de NBA een strategisch thema. Daarbinnen staan klimaat en CO2 al enige jaren centraal. Na voorgaande onderzoeken onder accountants in business (2018) en openbaar accountants (2020) richten we ons nu op alle leden in al hun verschillende functies. De vragen spitsen zich toe op:

  • de manier waarop klimaat onderdeel uitmaakt van uw werk
  • het CO2-beleid van uw eigen organisatie, dan wel van cliënten
  • bestaande en komende rapportageverplichtingen zoals CSRD
  • uw (persoonlijke) kijk op de huidige aanpak en ontwikkelingen

We zijn benieuwd naar uw antwoorden en bevindingen, ongeacht de mate waarin u zich (op dit moment) met deze zaken bezighoudt.