Inhaalperiode Kennistoets 2022

Voor wie de Kennistoets nog niet met een voldoende resultaat heeft afgerond, is er nu de gelegenheid om dat alsnog te doen. De inhaalperiode loopt van 15 december 2022 tot en met 31 januari 2023 (23.59 uur NL-tijd). 

De Kennistoets was in de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2022 als verplicht aangemerkt voor alle openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants die in 2022 werkzaamheden verrichten ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controle van de jaarrekening en/of van plan zijn deze werkzaamheden in 2023 te gaan verrichten. 

Mocht u tot de doelgroep behoren en de Kennistoets nog niet met een voldoende resultaat hebben afgerond, dan wordt u in de gelegenheid gesteld dit alsnog te doen tijdens de inhaalperiode die loopt van 15 december 2022 tot en met 31 januari 2023 (23.59 uur NL-tijd).

Bestel de Kennistoets 2022 - inhaalperiode »

Heeft u te maken met bijzondere omstandigheden waardoor u niet in staat bent de Kennistoets te maken, dan kunt u bij de NBA informeren of u wellicht in aanmerking komt voor een ontheffing.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met een van de stafmedewerkers via kennistoets@nba.nl of bel de Kennistoets-servicelijn: 020 301 02 11 op maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Meer informatie en bestellen