Verantwoordingsprotocol zorgbonus 2020 en 2021

De COPRO heeft samen met CoZiek het Verantwoordingsprotocol (voor subsidies vanaf € 125.000) behorend bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 van VWS beoordeeld. Op ons advies en in overleg met VWS is een aantal verbeteringen doorgevoerd om tot optimalisaties en vermindering van de regeldruk (ORZ) in de verticale keten te komen.

In het Verantwoordingsprotocol is informatie opgenomen zodat de zorginstelling zich via bijlagen bij de jaarrekening over 2021 ook specifiek kan verantwoorden over de zorgbonus 2020 en 2021. Ook de rol van de accountant in dit kader (obv Std 720 NV COS) komt aan de orde, die qua verantwoording meeloopt in het onderdeel andere informatie van de (controle- of beoordelings) verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie.

Meer informatie