Online versie HRA 2022 beschikbaar; HRA 2022 bundel later

De NBA heeft de online versie van de HRA 2022 op de website geplaatst. De webversie van de HRA 2022 bevat een selectie van de in 2022 geldende regelgeving die relevant is voor accountants bij hun dagelijkse praktijkuitoefening.

HRA-bundel 2022 vertraagd

De HRA-bundel 2022 is vanwege de papierschaarste op zijn vroegst eind mei leverbaar. In januari besteld papier is helaas pas in mei leverbaar.

Op dit moment is nog wel de HRA bundel 2021 te bestellen. 

Belangrijkste aanpassingen HRA 2022

In editie 2022 zijn enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd waaronder de VGBA en de ViO en nieuwe NVPE Standaarden 315, 700 en 3900N.

Aparte begrippenlijst bij de HRA

Om het makkelijker te maken voor accountants en andere belanghebbenden om kennis te nemen van de in de HRA gebruikte definities, heeft de NBA deze in een apart overzicht op de website geplaatst. Dit overzicht is te vinden op: NBA.nl/hra-begrippenlijst. De begrippenlijst is niet meer in de HRA zelf opgenomen.