Consultatie regelgevend proces verlengd tot 23 mei

De NBA is eind februari gestart met de consultatie van een voorstel voor versterking van het regelgevend proces. De consultatietermijn is verlengd en loopt nu tot 23 mei aanstaande.

Doel van de consultatie is meer betrokkenheid van maatschappelijke stakeholders, een onafhankelijker positie van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) en meer transparantie.

Het consultatiedocument 'Beter geregeld' gaat in eerste instantie uit van verbetering van het regelgevend proces binnen de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet op het accountantsberoep (Wab).

Reageren op de consultatie kan tot 23 mei 14.00 uur, via consultaties@nba.nl. De reactietermijn is onder meer verlengd in verband met een rondetafeldiscussie over het regelgevend proces op 16 mei aanstaande.

Op de Ledenvergadering van 13 juni 2022 worden de uitkomsten van de consultatie, voorzien van aanbevelingen van het bestuur, met de leden besproken. Bij voldoende draagvlak worden de aanbevelingen uitgewerkt in verordeningen, die aan de leden worden voorgelegd in de ALV van december 2022.

Bekijk de informatie over de versterking van het regelgevend proces