Verslag bestuursvergadering 7 september 2021

Op dinsdag 7 september 2021 was de maandelijkse NBA-bestuursvergadering.

Tijdens de vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Reactie op komende wetgeving accountancysector
  • Vanuit het ACB
  • Vanuit de Raad voor Toezicht
  • Verklaring van vakbekwaamheid
  • Voorbereiding strategiebijeenkomst bestuur
  • (Her)benoemingen

Download