Update NBA-voorbeeldteksten: wijzigingen diverse assurance-rapporten

Op dinsdag 28 september heeft de NBA een update van NBA-voorbeeldteksten (Nederlands en Engels) gepubliceerd.

Assurance-rapport 3.1.2 verbeterd (Nederlands en Engels)
Het betreft een algemeen voorbeeld van een assurance-rapport met een beperkte mate van zekerheid.

In de paragraaf over de verantwoordelijkheden van de accountant zijn redactionele wijzigingen verwerkt om beter aan te sluiten op de formulering in Standaard 3000A.

Assurance-rapport 14.4 in nieuw format (alleen Nederlands)
Ook dit assurance-rapport staat vanaf heden in het nieuwe format, met het oordeel aan het begin.

Aan het eind van de rapportage is de paragraaf over de verantwoordelijkheden van de accountant specifiek gemaakt voor de aard van het onderzoeksobject en van de werkzaamheden van de accountant.

Assurance-rapporten 13.21 en 13.22 vervallen (alleen Engels)
Bij de aanpassing aan het onderliggende regelgevende kader bleek dat het onderhoud van deze assurance-rapporten van zeer specifieke en specialistische aard is. Dit valt buiten het kader van NBA-voorbeeldteksten. Om die reden zijn deze assurance-rapporten als NBA-voorbeeldteksten komen te vervallen.

De assurance-rapporten 13.21 en 13.22 zijn met ingang van 1 oktober 2021 overgeheveld naar de pagina Sectorcommissie Asset Management (SAM). Het onderhoud van deze voorbeeldteksten blijft bij de SAM liggen.

Toekomstige aanpassingen

  • De NBA heeft voorbeeldbrieven voor covid-19-gerelateerde regelingen onder handen, waaronder NOW-3 en TVL voor het derde kwartaal 2021;
  • Verder werkt de NBA aan een meeromvattende wijziging van de huidige juridische rapportages (NBA-voorbeeldteksten, sectie II, Nederlands en Engels). Dit om gevolg te geven aan het streven sinds medio 2018 om de rapportages beter te laten aansluiten op het doel van de rapportage en de werkzaamheden van de accountant;
  • Ook zal de NBA een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven.

Meer informatie: