Reminder Consultatie Verplichte rapportage over fraude en continuïteit

Fraude en continuïteit zijn thema's die bij het publiek regelmatig discussie opleveren, waarbij response van de accountant wordt verwacht.

Om die reden wil de NBA Standaard 700 aanpassen met een verplichting om altijd over fraude en continuïteit te rapporteren in de controleverklaring. Een ingrijpende wijziging en daarom nogmaals aan een ieder de oproep om te reageren op de consultatie die loopt tot en met 25 oktober 2021.