Protocollen vaststelling TVL 2021 Q1 beschikbaar

De NBA-werkgroep COPRO heeft met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) overeenstemming bereikt over de tekst van de accountantsprotocollen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vaststelling 2021 Q1.

Het betreft de protocollen voor vaststelling MKB-ondernemingen en Grote ondernemingen 4400N en 4416N.

De definitieve protocollen voor vaststelling TVL 2021 Q2 en Q3 worden medio deze maand verwacht. Daarmee is de set TVL protocollen dan compleet.

Bekijk de goedgekeurde protocollen